Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “ianuarie 28, 2008”

O scrisoare pentru „Betleem”


În August 1997, am înţeles că Dumnezeu mă cheamă să slujesc la Haţeg.

Eram la Dorohoi când am aflat de decizia bisericii, de votul ei, şi am scris o mică scrisoare pe care am trimis-o la Haţeg.

Ea a fost pusă pe retroproiector.

Iată care a fost mesajul:

„Pentru Biserica Creştină Baptistă Haţeg,

Dragi fraţi şi surori,

Prin harul Domnului Isus Cristos în vara aceasta am ajuns la sfârşitul celor patru ani de „ucenicie” la seminarul nostru Baptist din Bucureşti. Îi sunt recunoscător şi mulţumitor lui Dumnezeu pentru că sunt convins că pot totul numai „prin Cristos care mă întăreşte”.

Doresc prin aceste câteva rânduri, să-mi exprim bucuria pentru harul pe care Dumnezeu continuă să-l reverse peste mine prin privilegiul de a sluji în biserica Betleem din Haţeg.

Vă mulţumesc pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o, iar dorinţa inimii mele este aceea de a creşte spiritual alături de dumneavoastră şi de a sluji pe Dumnezeu cu credincioşie.

Eu vă iubesc mult şi am convingerea că Dumnezeu ne va învrednici şi ne va însoţi în lucrarea la care suntem fiecare chemaţi.

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de taotă bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde.” Romani 15:13

Cu multă dragoste în Cristos,

Adi Condrea

August 1997
Astăzi, după mai bine de 10 ani de slujire la Haţeg, doresc şi prin această cale să-I mulţumesc Domnului pentru harul pe care L-a revărsat peste noi. Îi sunt mulţumitor pentru privilegiul de a sluji în biserica „Beteem” Haţeg.

Îi iubesc pe haţegani de 10 ori mai tare decât în 97.

Nu mă credeţi? 🙂

Să credeţi…..că a fost şi este doar Dumnezeu Cel care ne-a învrednicit şi ne-a însoţit în lucrarea noastră.

Este doar meritul Lui.

Slăvit să fie Domnul!

eu, Generalul şi o armată de îngeri


Dumnezeul Oştirilor, Dumnezeu Savaot. Dumnezeu este generalul care are la dispoziţie o armată imensă de îngeri. Dar El este împăratul nu numai a oştirilor cereşti ci şi a celor pământeşti, şi le foloseşte pentru ca să-şi împlinească scopul.Amos 4:13 „Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vîntul, şi spune omului pînă şi gîndurile lui. El preface zorile în întunerec, şi umblă pe înălţimile pămîntului: Domnul, Dumnezeul oştirilor, este Numele Lui.”

Când apare în Scriptură Dumnezeul Savaot?

CÂND NE SIMŢIM NECĂJIŢI ( 1 Sam.1:3-11 )

Într-o perioadă de apatie spirituală, Elcana îşi strânge familia şi merge la închinare. Penina o înţeapă pe Ana. În loc să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru copii, ea o necăjea pe Ana. O şicana atât de des şi atât de tare încât Anei i-a pierit şi pofta de mâncare.

Ai fost vreodată atât de necăjit încât să nu poţi mânca ?

Ana se afla cu spatele la perete. Viaţa se părea că se îngustează tot mai mult.

Şi avea nevoie de Dumnezeul Oştirilor să lupte pentru ea. Şi Dumnezeul Savaot a fost acolo chiar lângă ea.

Un alt moment câdn intervine Marele General, Dumnezeul Savaot este atunci când CÂND TE SIMŢI DEPĂŞIT DE SITUAŢIE. ( 1 Sam.17:45 )

„David a zis Filisteanului: ,,Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărît -o.”

Dumnezeu trimite puterile şi forţele cerului în ajutorul nostru atunci când problema din faţa noastră pare atât de uriaşă încât am vrea să fugim în direcţia opusă. În ochii lui David, Dumnezeu este uriaşul, generalul, iar Goliat este doar o furnică, un pitic. Prezenţa atotputernicului Dumnezeu este mai reală pentru David ca prezenţa lui Goliat pentru soldaţii evrei.

David ştia pe cine are lângă El, era Comandatul Oştirilor cereşti. Şi pentru că ştia asta, Biblia ne spune că „David a alergat pe cîmpul de bătaie înaintea Filisteanului.

§ În mod inevitabil ne vom întâlni cu uriaşi în drumul nostru: uriaşul fricii, îndoielii, animozităţii, oameni care te intimidează, duşmani, panică.

§ Măsoară-i nu cu tine, ci cu Dumnezeul Oştirilor.

§ Pentru David, uriaşul era o oportunitate să-l cunoască pe Dumnezeu mai bine.

§ Nu încerca să te lupţi cu uriaşul bazându-te pe soluţia altuia. Uită-te la Domnul care este toată armura ta.

§ Nu fugi de probleme, ci roagă-te ca Dumnezeul Savaot să lupte împreună cu tine.

§ Verbalizează-ţi încrederea ta în Dumnezeu. Spune-o cu voce tare.

§ Nu uita cine eşti. Eşti copilul lui Dumnezeu.

§ Nu uita cine este Dumnezeu. El este comandatul unei formidabile armate a cerului care nu vor ezita să dezlănţuie atacul decisiv pentru fiecare credincios care prin credinţă cere ajutorul Lui în situaţii limită.

Dumnezeu Savaot îşi cheamă armata să lupte pentru tine atunci CÂND TE SIMŢI DEPĂŞIT NUMERIC. ( 2 Regi 6:16-17 )

Te-ai simţit vreodată singur ? Părăsit? În minoritate?

Singur în faţa unei mulţimi de oameni care îţi sunt împotrivă ?

În faţa unei mulţimi de probleme ?

Este foarte uşor să renunţi la luptă !!

v. 16 „El a răspuns: ,,Nu te teme, căci mai mulţi sînt cei cu noi decît cei cu ei.”

Când Elisei a văzut că aceste cuvinte nu l-au liniştit deloc. Se roagă:

v.17 „Doamne, deschide -i ochii să vadă. Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de cară de foc împrejurul lui Elisei.”

Rom.8:31 „Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?”

Deci, dragul meu, mai mulţi sunt cu noi, decât cu ei….! Stai liniştit. Avem o imensă armată de partea noastră.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: