Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “mai 3, 2008”

Ambasador cu dor


Ca şi creştin mă aflu într-o lume care nu este a mea. Sunt doar în trecere prin ea şi am un mesaj cu mine de transmis. De fapt, lumea în care mă aflu acum este în război cu Preşedintele care m-a trimis aici. Nu este o poziţie prea confortabilă, dar trebuie să-mi duc la îndeplinire misiunea primită.

Care îmi sunt caracteristicile de ambasador?

1. În primul rând, trebuie să fiu cetăţean al ţării pe care o reprezint. Am schimbat cetăţenia cu ceva timp în urmă. Am fost cetăţean al Ţării Diavolului dar Domnul Isus m-a eliberat de acolo. Cu ajutorul Lui am evadat şi am fost mutat în altă ţară. Ţara mea este acum Cerul. Cetăţenia mea este în ceruri, de unde şi aştept ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos.

2. Un ambasador trebuie să fie împuternicit. „Şi toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.” Sunt un ambasador al păcii.

3. Ambasadorul reprezintă Stăpânul şi poporul său. Eu reprezint pe Domnul Isus şi Biserica Sa. Oamenii îşi pot forma o părere şi o opinie despre Dumnezeu şi Evanghelie prin ceea ce aud şi văd la mine. Eu nu mă propovăduiesc pe mine însumi, ci pe Domnul Isus Cristos. Ambasadorul este întotdeauna ambasador. Este o slujbă continuă. Cineva mi-a cerut să fiu ambasador al cerului în biserică dar după biserică să vin în altă postură. Imposibil. Oriunde sunt şi orice fac îl reprezint pe Cel ce m-a trimis să-I fiu ambasador.

4. Ambasadorul are toate resursele necesare. Dacă vrei să-ţi dai seama de naţiunea pe care o reprezintă un ambasador, nu trebuie decât să te uiţi la clădirea ambasadei acelei ţări. Dumnezeul meu îngrijeşte de toate trebuinţele mele, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos.

5. Ambasadorul ţine legătura cu casa. Trebuie să fiu mereu în temă cu politica şi gândirea Preşedintelui meu. Trebuie mereu să mă familiarizez cu declaraţia oficială a lui Dumnezeu Această declaraţie oficială este Biblia. Aici găsesc caracterul, scopul, şi metodele lui Dumnezeu.

6. Ambasadorul este pregătit să dea socoteală. Sunt întodeauna conştient că trebuie să mă înfăţişez înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca să-mi primesc răsplata pentru binele sau răul, pe care l-am făcut cât timp am fost ambasador în lume.

7. Ambasadorii sunt chemaţi să respecte legile şi poruncile primite. Eu nu sunt responsabil de felul în care oamenii din lumea asta răspund la mesajul lui Dumnezeu. Eu am doar o singură responsabilitate: lui Dumnezeu să-I placă de mine şi de slujirea mea faţă de El şi Împărăţia Sa.

Asta este politica mea!

Tu? Ce politică faci?


Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: