Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “ianuarie 13, 2009”

Ortopedie în biserică – 1


Cine conduce biserica?

Aceasta este şi preocuparea apostolului Pavel.  Nu cum se conduce? Ci, cine o conduce?

„Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cumţi-am poruncit” ( Tit 1:5 ).

Expresia „să pui în rânduială” vine de la grecesul „epidiorto” care înseamnă „a îndrepta oasele rupte”. De aici ne vine cuvântul românesc „ortopedie”.

Rânduiala din biserică este aşezarea de prezbiteri. Bătrâni. Episcopi. Priveghetori. Termenii descriu pe aceeaşi bărbaţi.

Ce nu este un prezbiter?

Prezbiterul nu este un patron care îşi ia în primire buticul. Biserica nu-i propietarea lui. Nu-i SRL-ul lui. Prezbiterul este chemat să păstorească turma nu ca şi cu ar „stăpâni” peste ea. Prezbiterul nu este un şef. Prezbiterul nu este un politician. Nu aleargă după voturi. Turma care trebuie păstorită nu i-a „căzut la împărţire”. Nu caută propriul interes. Nu caută locul cel mai sigur şi călduţ. Nu face aranjamente ca să fie votat.Prezbiterul ştie că Dumnezeu este Suveran!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: