Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “ianuarie 14, 2009”

Ortopedie în biserică – 2


Tit 1:6

Iată ce spune Biblia despre un prezbiter:

dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultate.

Descrierea generală a unui pezbiter este „fără prihană”. Asta înseamnă cineva căruia nu-i poţi băga de vină cu păcate grave. Nu înseamnă perfecţiune. Ştim că nu este nimeni perfect, nici apostolul Pavel nu a fost. Dar este cienva care „face un singur lucru”: aleargă spre desăvârşire. Vrea să fie tot mai desăvârşit şi tot mai aproape de modelul biblic.

Ce înseamnă să fie un om „fără prihană”?

Aspectul MORAL este o dovadă a neprihănirii lui.

„bărbat al unei singure neveste”.

Prezbiterul trebuie să fie loial unei singure femei: soţia lui. Un bărbat care are mai multe femei în viaţa lui nu se califică pentru prezbiter. Poţi fii căsătorit cu o singură femeie, dar să iubeşti mai multe. Poţi să fii căsătorit cu o singură femeie, dar să pofteşti şi pe altele. Prezbiterul este loial soţiei. Acest espect al moralităţii nu este negociabil.

Păcatele morale ale păstorilor şi prezbiterilor îi descalifică pentru această onorantă slujbă. Aspectul moral al prezbiterului nu este negociabil. Nu putem să coborâm standardul doar din simpatie pentru unii şi alţii.

Un bărbat al cărui trecut este presărat de aventuri, amante şi fel de fel de escapade nu poate să fie prezbiter. Căsnicia şi aspectul moral al vieţii lui, dezvăluie caracterul şi abilităţile de a conduce turma lui Cristos.

Cred că există iertare pentru orice păstor sau prezbiter care a greşit şi a alunecat în păcate sexuale. Cred că există restaurarea părtăşiei pentru orice prezbiter care a avut o aventură, dar nu mai există restaurarea slujirii de prezbiter pentru el.  Din păcate, s-a descalificat!  În urma pocăinţei, el poate fi folosit de Dumnezeu în continuare într-un mod frumos şi extraordinar. Dar, nu ca şi prezbiter!

El trebuie să fie „bărbatul unei SINGURE neveste”.

Doamne, păzeşte pe toţi prezbiterii noştri!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: