Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “ianuarie 22, 2009”

Iov 35:15


DAR PENTRU CĂ MÂNIA LUI NU PEDEPSEŞTE ÎNCĂ, NU ÎNSEAMNĂ CĂ PUŢIN ÎI PASĂ DE NELEGIUIRE.

Nu, Dumnezeu nu doarme. Şi dacă facem rău şi nu ni se întâmplă nimic nu înseamnă că Dumnezeu nu contabilizează păcatele noastre.

De aceea lumea merge din rău în mai rău. Ce pe vremea Sodomei şi Gomorei.

Observaţi vă rog cuvântul „încă”.

Nu încă.

Nu chiar acum.

Nu astăzi.

Poate mâine.

Cu siguranţă „într-o zi”.

Poate… chiar azi.

El nu lasă pe cel rău să trăiască şi face dreptate celui nenorocit. Nu-Şi întoarce ochii de asupra celor fără prihană…

Este Obama Anticristul?


Mai rămânem şi noi un pic la subiectul preferat al discuţiilor: alegerile din America. Am văzut mulţimi extaziate care au stat ore întregi în frig pentru a-l auzi pe Obama vorbind. Corporaţiile media au reuşit să-l aducă pe Obama de la un necunoscut la statutul de „Mesia”. Starurile de la Hollywood l-au asemănat cu Moise, Iosua, Ioan Botezătorul sau chiar cu apostolul Pavel. Oprah Winfrey a recunoscut că Obama „i-a schimbat viaţa”.  bible-obamaZiarul The London Telegraph scrie că în multe fotografii cu Obama şi soţia lui lumina se adună cumva în jurul capului ca şi o aureolă. Dar nu toţi sunt cei care văd în Obama un Iosua care să-i conducă spre Ţara Făgăduinţei. Unii merg până acolo încât sunt convinşi că Obama Huseein Barack este Anticristul.

Este Obama Hussein Anticristul?

Hai să aruncăm o privire în Biblie şi să vedem ce spune Scriptura despre persoana anticristului.

  • El va fi un geniu intelectual.

„La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean” ( Dan.8:23 )

  • El va fi un orator genial.

„Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii şi va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor; şi va propăşi până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini”. ( Dan.11:36 )

  • El va fi un politician genial.

„Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăşi este al oputea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare. Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toţi au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.” ( Apoc.17:11-12 )

  • El va fi un geniu în afaceri.

„Ci se va face stăpân pe vistieriile de aur şi de argint, şi pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii şi Etiopienii vor veni în alai după el.”  ( Daniel 11:43 )

„Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.” ( Apoc.13:16-17 )

  • El va fi un militar de excepţie.

„Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. ( Apoc.13:2 )

  • El va fi un om al religiilor.

„Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat. ( Apoc.13:8 )

„potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” ( 2 Tes.2:4 )

obamaCredeţi că Obama este Anticristul?

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: