Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “iunie 5, 2009”

Eu cu cine votez?


Iată aici o luare de poziție a fratelui Paul Negruț față de subiectul alegerilor și a implicării Bisericii în politică.

Botezul Duhului


Ne apropiem de sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Acest subiect a creat multe valuri de-a lungul istoriei. Aici este epicentrul multor controverse dintre neo-penticostali/carismatici și ceilalți creștini evanghelici.

Ce înseamnă botezul Duhului?

1 Corinteni 12:12-13:

Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Cristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.

Cartea Faptele Apostolilor este însă cartea de căpătâi pentru poziția carismatică. Fenomenele din Fapte 2 sunt privite ca reprezentând botezul sau umplerea plină de putere a Duhului Sfânt având ca evidență vorbirea în limbi.
Se spune că acest botez este primit după convertire.
Un fel de o a doua binecuvântare.

Textele din Fapte 2, Fapte 8, Fapte 10 și Fapte 19 sunt folosite pentru a se se spune că există o a doua revărsare de har sau de Duh Sfânt.

Observați vă rog:
– că în fiecare din aceste cazuri din Fapte, Biserica era într-o tranziție de la iudaism la creștinism.
– darurile spectaculoase ale vorbirii în limbi și a vindecărilor au avut loc pentru a se confirma că mântuirea neamurilor, a păgânilor, a samaritenilor este o lucrare autentică dumnezeiască. Aceste semne și minuni au fost semne de autentificare.
– cum în fiecare caz îi găsim pe evrei ca fiind spectatorii acestor fenomene.
– întotdeuna a fost un grup care a vorbit în limbi, și nu o persoană.
– manifestarea limbilor a fost aceeași de fiecare dată: o limbă necunoscută cunoscută.
– după ce botezul a venit peste un anume grup, nu există nici un exemplu că cineva din acel grup ar fi vorbit în limbi după aceea în cartea Fapte.

Sunt două caracteristici ale botezului cu Duhul:

1. Este experimentat de toți credincioșii ( Fapte2:38; 1 Corinteni 12:13; Galateni 3:26-27; Romani 8:9 )
Deci, nu este un fel de “second blessing” sau un privilegiu păstrat doar pentru câțiva credincioși.

2. Botezul Duhului este o experiență unică și singulară în viața fiecărui credincios.
Așa cum a fost un singur botez cu Duhul în viața bisericii, așa este și în viața credinciosului ( Efeseni 4:5; 1 Corinteni 12:13 ).

Umblați cârmuiți de Duhul!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: