Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “ianuarie 13, 2011”

Diavolul are carnetul suspendat


Așa cum vă povesteam ieri, am întâlnit pe drumul meu spre casă un șofer nebun. Când l-am depășit și mi-am aruncat o privire spre locul șoferului, am văzut un om aproape mort de beat care se ținea strâns de volanul mașinii.

Am știut că trebuie oprit numaidecât. Dar nu m-am luat la întrecere cu el și nici la trântă. Am chemat pe cel ce are puterea și resursele să-l oprească. Polițistul. Uniforma lui, chipiul, bacheta, pistolul, inscripția de pe mașină sunt suficiente pentru a-l opri pe șoferul turmentat. Și așa s-a și întâmplat. Poliția l-a oprit! Iar eu mi-am continuat drumul spre casă știind că confruntarea mea cu șoferul nebun a fost una reală.

Cristos Domnul este singurul capabil să izbăvească. El este singurul care aduce eliberare. Noi nu putem elibera un posedat de demoni tot așa cum nici nu-l putem naște din nou.

Iată un pragraf din cartea scris să pastorii Peter Mater & John C Whitcomb, „Fenomenul Carismatic„:

Carismaticii văd posesiuni demonice în tot locul, scot demoni din oameni care nu manifestă niciunul din „simptomele” celor posedați, prezente în descrierile biblice ale celor posedați, afară doar de reacții isterice programate, care sunt văzute uneori în suporterii carismatici exorcizați.

Pe scurt, poziția biblică referitoare la posedarea demonică „involuntară” sună cum urmează:

  1. Isus ne învață că venirea Lui va conduce la o limitare severă a puterilor lui Satan de a poseda suflete ( Luca 11:20-21; Ioan 12:31 )
  2. Înșiși demonii erau conștienți de inevitabilul sfârșit al libertăii lor de a poseda suflete ( Luca 8:28; Mc.1:24 )
  3. Despre demoni se spune că sunt ținuți în robie după Calvar deoarece Cristos i-a dezbrăcat de puterea lor nelimitată de a stăpâni mințile și sufletele oamenilor ( Efes.4:8; Ps.68:18 )
  4. Lui Satan ( și demonilor lui ) nu-i va fi permisă nici o manifestare liberă până la sfârșitul veacurilor. El trebuie să lucreze pe furiș și deghizat; prin ispite și minciuni. El este forțat să rămână invizibil în lucrarea sa – lucru care nu s-ar întâmpla dacă demonilor li s-ar permite să se întrupeze după voia lor într-un număr mare de oameni ( 2 Tes.2:6-8 )
  5. Activitățile curente ale demonilor sunt descrise concis în diferite pasaje ale Noului Testament, iar locuirea sufletelor nu este o activitate listată. Ei mint, ispitesc, stârnesc certuri în biserică, fac război cu biserica, prigonesc și caută constant să introducă doctrine false ( ex: 1 Timotei 4:1; Iacov 3:14-15; 1 Ioan 4:1-6; Apocalipsa 12:7 )
  6. Posedăm înregistrarea minunilor de exorcizare făcute de Domnul și de apostolii Lui, dar nu găsim nici o poruncă sau instrucțiune adresată slujitorilor și credincioșilor obișnuiți care să le dea autoritatea să scoată demoni.

Învățătura Noului Testament spune că bătălia noastră împotriva lui Satan și a îngerilor lui este un conflict indirect! Noi nu atingem, nu simțim, nu vorbim și nu ne confruntăm direct cu vrăjmașul, ci ne luptăm folosind armura și armele asigurate de Dumnezeu ( Efeseni 6:1-18 ). Când ne ispitește, ne îndeletnicim  cu îndatoririle spirituale care ne protejează și luptăm nu printr-o dezlănțuire verbală împotriva demonilor, ci prin răspândirea Evangheliei și, astfel, prin câștigarea inimilor oamenilor.

Cu dragoste „Tatăl tău”


În dimineața aceasta citesc din Biblia primită de la tatăl meu în 25 februarie 1995. Pe prima pagină l-am rugat atunci pe tata să scrie ceva care să-mi amintească de el și de frumosul cadou oferit.

Iată ce mi-a scris tata:

Pentru fiul meu Adrian,

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.

Iosua 1-8

Cu dragoste „Tatăl tău”

25.o2.1995

Ce bucuros și recunoscător sunt că tatăl meu mi-a amintit că avem un Tată care ne iubește și care merită iubit până la capăt.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: