Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “aprilie 22, 2011”

Trei ore de doliu


Uitați-vă acum pe fereastră. Afară este soare și frumos. Dar în vinerea mare între ora 12 și 15 a fost întuneric. Un întuneric nu cauzat de vreo eclipsă sau furtună de nisip. Un întuneric supranatural. O beznă trimisă de Dumnezeu în timp ce Fiul Său atârna pe cruce.

Ce rost au avut cele trei ore de întuneric?

Ce fel de beznă a fost aceasta?

Warren Wiersbe crede că a fost

 1. un întuneric al simpatiei. Creatorul murea pe cruce și toată creația s-a cutremurat și s-a îmbrăcat în doliu.
 2. un întuneric al solemnității. A fost cel mai solemn moment din istorie. Luminile s-au stins și Mielul a fost sfâșiat.
 3. un întuneric al secretului. E ca și când Dumnezeu a tras cortina peste dealul Căpățânii să nu vedem ce se întâmplă. Probabil nu am fi putut suporta.
 4. dar era și un întuneric care simboliza întunericul din inima oamenilor. Niciunul dintre cei din mulțime nu au realizat ce se întâmplă pe acea cruce. Erau în întuneric. Un întuneric față de Scripturi. Se împlinea în fața lor Psalmul 22 și ei nu vedeau. Erau orbi față de Mântuitorul. Profețiile se împlineau sub ochii lor. Și nu știau. Erau orbi față de propriul păcat. Nimic nu orbește mai tare ochii noștri decât respingerea deliberată a mărturiilor și a Cuvântului Domnului.

Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând
Prov. 4:18

Săptămâna Mare: Vineri


 • Isus este trădat de Iuda și arestat de autorități ( asta se întâmplă probabil după miezul nopții & dimineața devreme ). Ucenicii îl părăsesc.  ( Matei 26:47-56; Marcu 14: 43-52; Luca 22:47-53; Ioan 18: 2-12;
 • Judecata iudeilor. Isus este audiat de Ana, fostul mare preot și socrul lui Caiafa. ( Ioan 18:13-14, 19-24 ). Apoi, Isus stă în fața lui Caiafa și o parte din Sanhedrin. ( Matei 26:57-68; Marcu: 14:53-65 )
 • Petru se leapădă de Mântuitorul ( Matei 26:69-75; Marcu 14: 66-72; Luca 22:55-62; Ioan 18: 15-18, 25-27 )
 • Iudeii au o ultimă consultare și îl trmit pe Domnul Isus în fața lui Pilat. ( Matei 27: 1,2; Marcu 15:1; Luca 22:66-71 )
 • Iuda se spânzură ( Matei 27:3-10 )
 • Începe procesul roman: prima înfățișare înaintea lui Pilat. Domnul Isus este trimis la Irod Antipa ( Matei 27:11-14; Marcu 15: 2-5; Luca 23: 1-7 ).
 • Domnul Isus este trimis înapoi la Pilat din Pont ( Luca 23:6-12 )
 • Domnul Isus Cristos stă a doua oară în fața lui Pilat. Este condamnat la moarte ( Matei 27:15-26; Marcu 15: 6-15; Luca 23: 13-25; Ioan 18: 28 – 19:16 )
 • Domnul Isus este crucificat. Începînd cu ora 9.00 AM până la amiază. ( Matei 27: 27-54; Marcu 15:16-39; Luca 23: 26-49; Ioan 19:16-37 ).

Mielul sacrificat


Am ales un video despre sacrificarea mieilor din Israel.
Nu am ales de la noi, pentru că la noi se sacrifică pentru alt scop.
Vă invit să urmăriți această prezentare:

The Sacrificial Lamb from SourceFlix on Vimeo.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: