Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “septembrie 25, 2011”

Cum este dragostea biblică?


Ce mai înseamnă astăzi să-ți iubești aproapele? Se crede tot mai mult că dragostea este tot una cu toleranța. Adică, dragostea este un sentiment, un zâmbet, o febră.

Da, dragostea implică și compasiune, îngăduință, toleranță față de oameni, dar nu-i doar atât.

Scriptura spune că dragostea este legată de cunoștință și pricepere.

Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos ( Filipeni 1:10 )

Iată că dragostea face discriminare. Face o deosebire. Nu putem crește în dragoste uitându-ne la lume, la cultură, la telenovele. Putem cunoaște dragostea, studiind caracterul lui Dumnezeu, așa cum este revelat în Scriptură și în Domnul Isus. 

A fost Domnul Isus întotdeauna dulce și amabil?

Confruntarea păcatului nu este obligatoriu o evidență a lipsei de dragoste.

Dragostea biblică crește acolo unde este discernământ spiritual. Astăzi dacă critici doctrina greșită pe care o predică cineva, nu contează cât de nebiblică sau ciudată este acea doctrină, vei fi acuzat de aroganță și lipsă de dragoste.

Imediat se va striga către tine cu Matei 7:1

Nu judecați, ca să nu fiți judecați.

Dar, nu se va ajunge și la versetul 15 care spune:

Păziți-vă de prooroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt niște lupi răpitori.

Satan este extrem de rafinat. El sabotează adevărul prin aceea că-l amestecă cu minciuna. Satan își deghizează minciunile ca adevăr. El își presară minciunile cu versete din Biblie. El iubește sincretismul, pentru că așa răul pare bun.

Dragostea nu o poți despărți de adevăr. Dragostea devărată produce o viață curată! Nu poți pretinde că iubești dacă nu trăiești frumos în ochii Domnului! Asta înseamnă: priorități corecte, integritate, fără ipocrizie, nu o viață dublă, așteptând revenirea Domnului.

Dragostea pentru Dumnezeu și alții fără adevăr este sentimentalism. Adevărul fără dragoste duce la aroganță!

 

 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: