Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the day “septembrie 26, 2011”

Din nou „enervantul” frate Ravenhill


Credeți că fratele Ravenhill a exagerat când a spus următoarele cuvinte?

Eu nu cred! 

Biserica nou-testamentară nu depindea de o majoritate morală, ci de o minoritate spirituală; Biserica de astăzi are mai multă rațiune decât pasiune, mai multă țâfnă decât râvnă, mai mult patetism decât profetism, este mai mult superficială decât supra-naturală! Biserica păstorită de apostoli era o biserică a suferinței; astăzi avem o biserică a suficienței! Evenimentele din biserica primară controlată de Duhul Sfânt erau mărețe, cele din biserica de azi – mai degrabă glumețe! Biserica Noului Testament s-a identificat cu persecuția, temnița și sărăcia; astăzi, mulți ne identificăm cu prosperitatea și celebritatea!

 

( Trezirea … după voia lui Dumnezeu – LR )

O fereastră, o coșniță și un zid


Am citit azi dimineață împreună cu Cora un text din Scriptură: 2 Corinteni 11. Un text care ne încurajează atunci când trecem prin „necazuri”, „osteneli”, „lovituri”, „primejdii”. Am numărat doar în versetul 26 de opt ori cuvântul „primejdii”. Nu trebuie să fim surprinși că în slujirea Domnului întâmpinăm destule primejdii!

Mi-am dat seama însă că suntem departe de ambianța și felul în care apostolul Pavel a slujit și a continuat să fie la dispoziția Stăpânului său. Dar sunt convins că și astăzi toți cei care slujesc cu credincioșie și evlavie pe Domnul SUNT prigoniți. Trec prin necazuri și primejdii. Nuielele iudeilor din timpul lui Pavel s-au modernizat astăzi. Pietrele cu care a fost împroșcat s-au virtualizat. Nu mai suferim de sete, foame sau frig dar frații mincinoși sunt încă prezenți în Biserica Domnului.

Dragi lucrători și credincioși slujitori ai Domnului, întotdeauna Stăpânul nostru a pregătit o mică fereastră, o coșniță și un zid….. ca să ne scape din mâinile lor! Când nimeni nu se așteaptă, Domnul are o soluție surpriză de scăpare pentru slujitorul Său!

Nu te descuraja! Domnul este cu tine și știe prin ce treci!

Domnul stă și astăzi pe scaunul Său de domnie ca un judecător drept!

Harul Lui îți este de ajuns!

Mergi înainte!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: