Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the category “Carismatici”

De ce cred că și eu am darul proorociei


În Vechiul Testament, proorocul era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu îi vorbea prin vedenii sau prin mesaje audibile ( ex: Samuel ). Prevestirea viitorului făcea parte din proorocia Vechiului Testament dar și atunci era pentru a stimula o acțiune prezentă. 

Darul proorociei a fost și continuă să fie abuzat grosolan de indivizi ca Bob Jones sau Todd Bentley. 

În proorociile apostolilor și a ceilorlalți slujitori, observăm că luau adesea cuvinte din Vechiul Testament și le comentau. Ofereau exeplicații. Aceste proorocii erau adesea cuvântări foarte lungi ( Fapte 7 ) din care evanghelistul Luca ne oferă doar un rezumat.

Care este scopul esențial al proorociei?

Cine proorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, și mângâiere. ( 1 Cor.14:3 )

Deoarece proorocia constă în zidire, îndemnare, mângâiere prin cuvântări ispirate de Duhul Sfânt, se poate deci, în anumite condiții, încadra predicarea în categoria proorociei. 

Predicarea = Proorocie? 

 

 

Harold Camping : boală, nesimțire sau nebunie?


Nu știu de unde au unii așa tupeu precum Harold Camping. Fie este vorba de o boală mintală, nesimțire sau nebunie curată. Nu știu care-i problema lui Harold dar am fost foaaarte curios cum o să se descurce după 21 mai 2011. Mă întreb dacă nu l-au dat deja în judecată câțiva americani mai naivi care au apucat să-l creadă. Mie mi-a venit să zâmbesc când l-am auzit. Mă gândeam că poate se referă la sfârșitul lui personal. Dar nici aici nu a nimerit-o. Apoi, zâmbetul mi-a perit când m-am gândit la ce vor zice cei din lume despre creștini după ce-l vor auzi pe „pastorul” Harold?

Vă invit să-l ascultăm pe Hank Hanegraaff care explică biblic, simplu și curat de ce adevărații creștini nu ar trebui să cadă în capcana pronosticurilor de acest gen:

Șuba nu te face cioban!


Pe banca de sub teiul din curtea seminarului baptist din București, câțiva seminariști stăm în jurul fratelui Bunaciu-bătrânu. Tocmai ce ne-am întors din repartizările de prin bisericile din jurul Bucureștiului.

Unul dintre noi îi pune o întrebare:

Frate Bunaciu, când vom ajunge păstori în biserici, cum vom putea depista cine este lup îmbrăcat în haină de oaie și cine este cu adevărat oaie?

O întrebare bună, așa-i? Falșii propovăduitori sunt foarte periculoși pentru că par veritabili. Când ciobanul stă pe deal și își privește turma, este aproape imposibil să realizeze care este oaia falsă și care este cea veritabilă.

Falșii prooroci pot fi detectați doar după roade. Așa ne-a spus Domnul Isus:

Păziți-vă de proorocii mincinoși! … Îi veți cunoaște după roadele lor.

Dar după ce roade să ne uităm? Și falșii predicatori sunt prinși în activități frumoase, fapte de binefacere, conferințe relevante, gesturi de bunătate. Sunt adevărați „îngeri de lunină”. Dar faptele după care îi vom cunoaște sunt altele.

Ne uităm la DOCTRINA lor. Și ne dăm seama în ciuda faptului că în vocabularul lor găsești multe cuvinte teologice, se menționează foarte des despre Isus, Duhul Sfânt, Biblie, de fapt ei propovăduiesc un alt Isus. O altă evanghelie. Este un alt duh care îi însuflețeste.

La întrebarea seminaristului, fratele Bunaciu a răspuns:

Măi băieți, scoate-ți turma la păscut. Dați oilor mâncare. Și veți găsi repede lupul. Nu-i place iarba!

O altă roadă după care îi vom cunoaște este EFECTUL ÎNVĂȚĂTURII ÎN VIAȚA ASCULTĂTORILOR.

Ce efect au învățăturile acestor prooroci?

Doar câteva:

– respingerea Cuvântului. Dintr-o dată, „nu-i chiar așa cum ai crezut până acum”.

– respingerea autorității spirituale. Nu mai avem nevoie de păstori, de prezbiteri, de biserică. Eu, Domnu …. și proorocu! E suficient!

– Diviziuni și dezbinări. Pentru că sunt falși maniera lor de lucru este exprimată atât de clar de apostolul Petru: „vor strecura pe furiș erezii nimicitoare”.

Ce alte roade mai sunt caracteristice învățătorilor falși?

 

Scoaterea demonilor – John Piper


Interesantă este observația pastorului John Piper despre metoda obișnuită, frecventă de eliberare din cursa diavolului. Nu am auzit aceste versete fiind folosite de cei care cred că scoaterea demonilor se face prin lupta directă cu puterile întunericului.

Textul este în 2 Timotei 2:24-26

Comunicatul Uniunii Baptiste referitor la „Străjeri”Iubiți frați și surori în Domnul Isus Hristos,

Vă transmitem salutări sfinte și pline de dragoste în numele Domnului Isus Hristos care s-a născut în ieslea din Betleem! Convinși, pe baza Scripturii, că Isus Hristos, Capul Bisericii „este același, ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8), vă îndemnăm să sărbătorim nașterea Mântuitorului într-o atitudine de smerenie și de recunoștință pentru Darul lui Dumnezeu nespus de mare pentru toți oamenii. Prin îndurarea lui Dumnezeu, bisericile creștine baptiste s-au bucurat și în anul acesta de harul Său pentru creștere spirituală și pentru mântuirea multora. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru libertatea religioasă din țară și pentru dedicarea slujitorilor și a bisericilor noastre în slujirea încredințată și în dorința de a rămâne neclintite lângă Domnul, păstrând curată „credinta care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna” (Iuda 3).

În urma comunicatelor celor care se numesc ”Strajerii” și ale unor păstori baptiști implicați în întâlnirile acestora, Consiliul Uniunii Baptiste întrunit la Arad la data de 08 decembrie 2010, a evaluat luările de poziție făcute de aceștia. În urma discuțiilor avute, și ținând cont de principiile biblice înțelese și practicate de baptiștii din România, am ajuns la convingerea că este necesar să transmitem următoarele precizări:

1. Consiliul Uniunii Baptiste din România se delimitează de practicile și învățăturile nebiblice și străine de practica și învățătura bisericilor baptiste promovate de cei care se numesc ”Strajerii” (de exemplu: predicarea evangheliei prosperității, practicarea profețiilor nebiblice, practica condiționării prezenței Duhului Sfânt de vorbirea în limbi, practica vindecărilor la comanda unei persoane, promovarea învățăturilor grupării din Africa condusă de Chris, asocierea cu ”Şcoala de vindecare”).

2. Datorită modului în care a ales să mediatizeze poziția sa în urma experiențelor personale avute și a exprimării unei atitudini nepotrivite față de viața spirituală a bisericilor baptiste din România, Consiliul Uniunii consideră că fratele Iosif Ţon a părăsit din proprie inițiativă învățătura și practica bisericilor noastre.

3. În urma declarațiilor și a comunicatelor fratelui Iosif Ton prin care recunoaște și afirmă alăturarea sa la gruparea ”Strajerilor”, alegând astfel să iasă din cadrul practicilor și învățăturilor bisericilor baptiste din România, Consiliul Uniunii a decis retragerea ordinarii pentru slujire a fratelui în bisericile baptiste din Uniunea Baptistă din România, până la o vreme de îndreptare și pocăință.

4. Având în vedere discuțiile existente în prezent cu liderii celor care se numesc ”Strajerii”, Consiliul Uniunii recomandă comunităților din Bihor și București să clarifice poziția acestora și a bisericilor care acceptă slujirea lor în raport cu învățătura și practica bisericilor baptiste. Până la clarificarea situației, Consiliul Uniunii a decis suspendarea din slujire ca păstori baptiști a fraților Ioan Peia și Ilie Popa. Comunitatea Bihor a comunicat faptul că fratele Nelu Demeter nu este ordinat ca păstor sau prezbiter în bisericile din Uniunea Baptistă și a solicitat bisericii locale excluderea acestuia până la îndreptarea sa.

Consiliul Uniunii afirmă faptul că baptiștii din România stau în continuare lângă doctrina față de persoana Duhului Sfânt, lucrarea Sa și față de înțelegerea darurilor spirituale așa cum sunt acestea prezentate în Sfânta Scriptură și înțelese în bisericile noastre. Fiecare credincios născut din nou are Duhul Sfânt și trebuie să urmărească permanent plinătatea Duhului Sfânt și umblarea în dragoste divină. Îndemnăm frățietatea la post și rugăciune pentru creștere spirituală și pentru o mai bună mărturie a bisericilor baptiste din România.

În calitate de credincioși suntem chemați la veghere în viața personală, în viața de familie și în viața bisericii. Având în vedere avertizarea Mântuitorului și a apostolilor asupra apariției învățăturilor false și a prorocilor mincinoși (Matei 7, Faptele Apostolilor 20, 1 Ioan 4), chemăm toți credincioșii și toți slujitorii bisericilor sa fie treji, să vestească în puterea Duhului o Evanghelie întreagă și curată.

Membrii Consiliului Uniunii se roagă ca frații mai sus menționați și cei care urmează asemenea practici și învățături să înțeleagă din prezentul comunicat că dorim ca viața bisericilor baptiste din România să fie animată de prezența Duhului Sfânt într-un spirit de unitate și mărturie a Domnului Isus Hristos așa cum ni-l prezintă Sfânta Scriptură.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze bisericile baptiste cu părtășie unitate în sezonul în care îngerii au venit cu minunata cântare : „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”.

Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România
Arad, 8 decembrie 2010

sursa AICI

Cu așa „frați” nici să nu mâncați!


Probabil că ar fi trebuit să scriu ceva mai relaxant pentru că Sâmbătă și foarte cald. Dar sunt încă sub impresia textului din care trebuie să predic mâine, așa că nu mă pot abține. 1 Corinteni 5.

Apostolul Pavel spune:

Ci v-am scris să n-aveți nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. ( v.11 )

Ce categoric este apostolul! Ce duritate față de un frate de-al nostru! Să nu ai nici o legătură cu un „frate” care este defăimător sau iubitor de bani? Nu-i prea mult?

Dacă credeți că apostolul a avut doar o scăpare aici, iată ce le spune și tesalonicenilor:

În Numele Domnului nostru Isus Cristos, vă porucim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială, și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. ( 2 Tes.3:6 )

Și, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să nu aveți nici un fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. ( 2 Tes.3:14,15 )

Iată că avem de-a face cu o poruncă, cu un imperativ destul de clar. Cuvinte ca și „să n-aveți nici un fel de legături”, „nici să nu mâncați”, „depărtați-vă”, „însemnați-vi-l” sunt cuvinte puternice care vor să ne facă să înțelegem că atunci când avem de-a face cu astfel de „frați” ei nu pot să facă parte din anturajul nostru apropiat.

Dar cum rămâne cu dragostea care acoperă totul? Nu-i mai bine să devenim buni prieteni cu ei și să avem astfel ocazia să-i îndreptăm, să fim pentru ei un exemplu? Nu ar fi mai bine să-i luăm cu noi în concediu și să le arătăm că nu-i urâm?

De aceea cred că apostolul Pavel a spus „să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș”.  Textul din 2 Tes.3:6 nu-i o încurajare la bădărănie și nesimțire. Lipsa de politețe nu-i specifică pocăiților. Dar cu toate că ne păstrăm bunul simț și ne purtăm politicos și față de ei, nu construim prietenii strânse cu cei care nu trăiesc în conformitate cu Sfânta Scriptură. O astfel de prietenie ar fi ca și când am aproba stilul lor de viață și de purtare.

Cine sunt acești „frați” care trăiesc în neorânduială? Biblia ne face o prezentare a lor astfel ca să putem să-i însemnăm!

1) Oameni care se țin de nimicuri și se bagă în treburile altora. ( 2 Tes.3:11 )

2) Puturoșii și iresponsabilii ( 2 Tes.3:11 ) Oamenii care au prea mult timp liber încep uneori să caute problemele și să facă necazuri altora.

3) Curvarii ( 1 Cor.5:11 ) Un astfel de om nu are ce căuta în preajma soției și a copiilor. Acesta este murdar în gândire și în pofte.

4) Lacomii ( 1 Cor.5:11 ) Un om căruia nu-i stă mintea decât la lucrurile materiale. Pentru un astfel de om, banii mulți înlocuiesc în orice clipă adevărul, credința, biserica, dreptate.

5) Idolatrul ( 1 Cor.5:11 ). Este cel care se închină la tot și la toate. Dar este și pocăit. Merge și la Prislop dar și la catolici, îi place și de carismatici dar se închină și la Maica. Are mulți idoli. Pentru fiecare sărbătoare și pentru fiecare situație.

6) Defăimătorul ( 1 Cor.5:11 ). Nu-i subiect de discuție în care această persoană să nu arunce cu noroi și scuipat. Dacă te întâlnești cu el, îți vorbește de rău vecinul. Dacă se întâlnește cu vecinul, te vorbește pe tine. Când vorbește cu dirijorul, aruncă în coriști. Când se întlnește cu coriștii, dirijorul este făcut albie de porci. A murdări pe alții este o plăcere. Nu se plictisește niciodată să mai arunce o bârfă.

7) Bețivul ( 1 Cor.5:11 ). Mintea și comportamentul acestei persoane este scăpat de sub control. Alcoolul este șeful vieții sale.

8.) Hrăpărețul ( 1 Cor.5:11 ). Este cel care înșeală și minte pe alții. Le fură încrederea și chiar posesiunile. Este șmecher și chiar violent uneori.

9) Dezbinatorii ( Romani 16:17 ). Aceștia sunt formatorii de găști din cadrul bisericilor noastre. Se strâng la „părtășii” și „mese de dragoste” la „grupuri de rugăciune” pentru a vorbi despre cât de josnic și incapabil este păstorul sau comitetul. Ar încearc o nouă revoluție biserică dacă ar avea susținere. Nu-s de acord cu învățătura dată de la amvon și vor una nouă, mai actuală.

Cam aceștia sunt cei de care ar trebui să avem grijă și să nu avem prea multe legături cu ei! Ei au nevoie de rugăciunea noastră. Nu prietenia cu noi îi va schimba, ci prietenia cu Dumnezeul care poate schimba orice inimă! Lăsați-i în seama Domnului și rugați-vă pentru ei!

Ce cred pocăiții despre Duhul Sfânt?


Există multă confuzie și controverse în jurul Duhului Sfânt. Hohotele de râs isteric a lui Kenneth Hagin, căderile pe spate de la haina vânturată a lui Benny Hinn, și multe țipete, dansuri și sunete de animale, toate acestea au fost puse pe seama intervenției acestui Duh Sfânt.

Parte din problemă este că nu ni-l putem imagina pe Duhul Sfânt. Toți am văzut cum arată un Tată, un Fiu dar, … cum arată Duhul? Dacă vrei să faci o fotografie a Duhului, mintea se blochează. Ne mulțumim însă cu simboluri de genul porumbelului sau a limbilor de foc.

Bisericile îl prezintă pe Duhul în mod diferit. Penticostalii și carismaticii pun accent pe puterea Lui. Baptiștii pun accent pe lucrarea Lui de a-l prezenta pe Domnul Isus. Catolicii spun că vezi lucrarea Duhului în ierarhia bisericii.

Cine este Duhul Sfânt?

El este o PERSOANĂ. Nu o forță, nu un vânt, nu o fantomă care umblă printre băncile bisericii, ci este o Persoană reală. Este un Avocat. Un Consilier. Slujba Lui este de a convinge, de a lămuri și lumina mintea noastră. Trăim ca și oameni în întuneric spiritual. Fabricăm foarte ușor scuze și explicații pentru felul nostru de viață strâmb și murdar. Așa că, acest Consilier, Paraclet vine și penetrează sistemul nostru defensiv întunecat și obscur și vrea să ne arate cum suntem de fapt în ochii lui Dumnezeu. Noi nu ne putem vedea pentru că suntem morți în aceste păcate. Avem nevoie de lucrarea Lui.

Totuși, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. ( Ioan 16:7,8 )

Punctul Central – doar un punct murdar


Punctul Central este o asociație umanitară din Deva. Nu-i cunosc și nu știu câte lucruri bune au făcut. Domnul să-i ajute. Pot fi găsiți pe internet dacă cineva este interesat de slujirea acestei asociații. Am scris anul trecut despre un festival în care au fost implicați. Am remarcat însă că au și o biserica în cadrul ascociației. O „biserică-asociație”? De ce ne mirăm? Sunt tot mai populare. Și asta e foarte trist! Probabil că păstorul este și directorul asociației. Probabil!  Nu-i cunosc dar din ce au afișat pe net, am observat că au mari probleme cu botezul. Mă refer la botezul Noului Testament pentru care ai nevoie de …. mult mai multă apă. Nu vreau să mă mai refer aici la botezătorița din imagine sau la celelalte poze de la botezul din râu în costume de baie. Mă apucă durerea de cap 😦

Iată doar două texte din NT:

A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, … ( Fapte 8:38,39 )

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. ( Matei 3:4 )

Cuvântul „botez” înseamnă „scufundare”, „imersiune”. Persoana botezată este pusă „sub apă”, nu apa peste persoană!

Deci, dragilor centrali, nu vă bateți joc de acest simbol plin de har și semnificație. Dacă ați ratat doctrina botezului care reprezintă un punct important al creștinismului …. atunci nu v-a rămas din i decât … un punct negru și murdar!

Nu „m-aș fi legat” de voi, dar sunteți prea aproape de Hațeg!

Domnul cu noi și o duminică plină de har!

De ce nu dansez pentru tine – 4


Pe lângă situațiile analizate din VT în care întâlnim dansul, se mai menționează de câteva ori în cartea Psalmilor.

Ps.87:7

Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă: „Toate izvoarele mele sunt la Tine”.

Ps.149:3

Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu harpa

Ps.150:4

Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu corzi și cu cavalul.”

Din nou cred că la poporul evreu, exprimarea bucuriei în anumite cazuri era o manifestare național-religioasă. Iar simbolismul cărții Psalmilor este esențial de considerat în interpertarea mesajului.

În cartea Psalmilor avem și expresia, „în Numele Domnului îi tai în bucăți”.  Pe asta când o aplicăm?

Observați vă rog, că dansul nu este menționat în legea lui Moise. Avem legi pentru leviți și preoți, legi pentru fel de fel de situații și servicii religioase, dar nu găsim nici o lege, nici o îndrumare sau precizare despre dans. Avem legi pentru cântăreții de la templu. Dar nimic despre dansatori?

Mergem la Cortul întâlnirii ca să vedem dacă găsim ceva despre dans. Nimic!

Mergem la templul din Ierusalim. Din nou, nimic despre dans.

De fiecare dată, când întâlnim dansul în Biblie, îl întâlnim o singură dată și deseori sub influență păgână. Dansul este prezentat ca și o excepție, nu ca și regulă.

Mergem data viitoare în Noul Testament, poate aflăm mai multe …

În sfârșit o școală „sănătoasă”!


Fiecare din noi am fost la o școală. Știm ce înseamnă ea: program, teme, colegi, materii, profesori, metodă, practică, note, examene, teste, pauze, meditații, vacanțe. Eu am făcut 1-4 la Constanța, Școala nr.8 din cartierul Filimon Sârbu, iar clasele 5-8 la Școala nr.5 din Dorohoi. Apoi am trecut la liceul nr. 2 iar în clasa 11 am schimbat liceul și m-am dus la liceul nr.1 pentru a termina ceea ce am început: electrotehnica. Deci, am făcut școala de electro-mecanici. Apoi am plecat la Seminarul teologic unde am făcut „școala de păstori” . Și iată-mă slujind ca predicator și fiind în stare să mai și repar câte vreo priză prin casă, asta ca să-i demonstrez soției că diploma de liceu industrial este reală 🙂
Sunt fel de fel de școli la care poți merge astăzi și fel de fel de școli la care nu mai poți, pentru că nu mai există. De exemplu: școala de maiștri! Nu a mai auzit de așa ceva!
Dar zilele astea am aflat de o nouă școală la care suntem invitați să participăm.
O școală de … vindecare!
Iată o invitație pe care am primit-o de la un prieten:
INVITATIE LA INTALNIREA NATIONALA DE POST SI RUGACIUNE PENTRU
TREZIRE SPIRITUALA SI TRANSFORMARE
BAILE FELIX
15 – 17 IANUARIE 2010

Iubiti frati si surori,
Va invitam cu drag la intalnirea de Post si Rugaciune pentru Trezire Spirituala si Transformare, in zilele de 15 – 17 ianuarie 2010. Intalnirea este organizata de Miscarea de Post si Rugaciune a Strajerilor si va avea loc la Hotelul Padis din Baile Felix – Oradea.
Programul de inchinare va incepe in fiecare dimineata la ora 0900 si se va termina seara la ora 2100 (duminică, 17 ianuarie, programul se va incheia in jurul orelor 1600).
Cazarea este asigurata la hotelul Padis. Seara se poate servi cina la restaurantul hotelului. Pretul pentru o noapte de cazare este 32,00 lei/persoana iar pentru o cina 17,00 lei/persoana.
Inscrierea se va face telefonic sau prin e-mail, pana la data de 07 ianuarie 2010, la urmatorii frati:
• Nelu Demeter tel. 0721 223044; 0761 674338; 0755 888190
• Ilie Popa tel. 0744 283718 sau prin e-mail: ilielidia@gmail.com
Miscarea de Post si Rugaciune a Strajerilor are ca temelie legatura de dragoste a celor care se pregatesc pentru/si pregatesc venirea Domnului Isus. De aceea informarea celor interesati si a celor care credeti ca trebuie sa participe se va face de catre dumneavoastra, care ati primit aceasta invitatie.
Important: Pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie speciala de consiliere, vindecare sau eliberare se va organiza „Scoala de Vindecare si Eliberare prin Cuvant care se va desfasura la Hotelul Padis in zilele de 12, 13, 14 ianuarie 2010. Inscrierile la „Scoala de Vindecare si Eliberare prin Cuvant” se vor face pana pe data de 07 ianuarie 2010 la fratele Nelu Demeter. Participantii la Scoala de Vindecare sunt rugati sa aduca Biblia, un caiet pentru notite si pix.
A lui Dumnezeu Tatal, Fiul si Duhul Sfant sa fie toata slava, cinstea si onoarea acum si in vesnicie!
Miscarea de Post si Rugaciune a Strajerilor
Pastori: Nelu Peia, Nelu Demeter, Ilie Popa

Nu comentez acum această mișcare a străjerilor cu care am intrat în contact direct în câteva ocazii, dar mă opresc asupra acestei invitații la „Școala de vindecare și Eliberare prin Cuvânt” de la Hotelul Padiș.

În primul rând, sunt curios să știu care este scopul acestei școli și ce anume își propune să realizeze cu „elevii” care vor participa având Biblie, pix și caiet.

Este o școală în care se studiază tratamentele naturiste pentru diferitele boli? Se va studia efectul medicamentelor asupra bolilor? Vor fi abordate bolile din perspectiva teologică?

În al doilea rând, nu știu ce înseamnă „școală de vindecare”? Se dă oare și examen final? Bănuiesc că este și o probă practică.

Dacă invitația se referă la a învăța să vindecăm pe bolnavi așa cum a făcut-o Domnul Isus sau apostolii, atunci invitația este una falsă! Când citesc Biblia observ că Domnul Isus a vindecat instantaneu, imediat și complet. Domnul Isus nu le-a cerut celor bolnavi timp de pregătire. Apoi nu îl văd pe Domnul Isus făcând publicitate acestor vindecări. Nu a aranjat concerte, paradă, scene, campanii sau școli de vindecare. A vindecat într-un mod tăcut și modest. Fără spectacol. Pur și simplu i-a vindecat.

Mă mai întreb pe mine însumi, dar și pe voi, de unde or fi învățat apostolii să vindece? De la ce școală au primit „diplomele” de vindecători?

Aș vrea doar să mai adaug câteva caracteristici ale vindecărilor din perioada Domnului:

  • Domnul Isus i-a vindecat pe toți. Nu a fost selectiv.
  • Domnul Isus a vindecat orice fel de boală. Astăzi, „vindecătorii” din mișcarea „al treilea val” se pare că sunt capabili să vindece doar bolile funcționale, precum: amețeli, dureri de spate, spasme musculare, migrene. Unde sunt vindecările din Scriptură? Cancer, pneumonie, diabet, meningită, rinichi. Domnul Isus a vindecat și bolile organice. Să nu mai vorbim despre învierile din morți.

M-am mai gândit la ceva. Oare pentru o „școală de vindecare” nu era mai potrivită o altă locație? De exemplu, un sanatoriu. Un spital de psihiatrie sau de ce nu, chiar un cimitir. „Elevii” ar fi avut ocazii să practice teoria învățată!

Multă sănătate vă doresc!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: