Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the tag “meditație”

De la ascultare la binecuvântare


Dar în ziua aceea, Îmi voi da binecuvântarea Mea – Hagai 2:19

Lucurile viitoare ne sunt ascunse; avem totuși în această făgăduință scrisă mai sus, o oglindă care ne dă puțin să privim încă de acum anii vieții noastre, înainte de a fi.

Să luăm seama la împreujurarea la care se referă această făgăduință. Recoltele se împuținaseră, atinse de neghină, din cauza păcatelor poporului. Dar Domnul vede acum pe acei pe care i-a pedepsit astfel, că au început să asculte de Cuvântul Său și să construiască din nou templul și El se îndreaptă spre ei și le spune: „Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de astăzi, înainte ca să se fi pus temelia templului … dar din ziua aceea Îmi voi da binecuvântarea Mea”. Dacă și noi am trăit în vreun păcat și dacă Duhul Sfânt ne îndeamnă să renunțăm la păcat, să facem îndată acest lucru; numai așa vom putea să ne bizuim pe binecuvântarea lui Dumnezeu. Aprobarea Sa, Duhul Său și o descoperire mai adâncă a Cuvântului Său, vor fi roada acestei binecuvântări. Credincioșia noastră va fi poate pricina unei împotriviri și mai mari din partea oamenilor, dar noi vom intra într-o legătură și mai strânsă cu Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care ne va face să vedem și mai lămurit primirea noastră în El.

Doamne, eu sunt hotărât să fiu de aici înainte mai sincer cu Tine, mai conștiincios în ce privește ascultarea de învățăturile Tale și te rog în Numele Domnului Isus ca viața mea să fie binecuvântată din ce în ce mai mult.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: