Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the tag “Paștele”

Săptămâna Mare: Joi


Ce s-a întâmplat în ziua de Joi?

 • Astăzi Domnul Isus le cere ucenicilor, Petru și Ioan să pregătească Paștele ( Matei 26:17-19; Mc. 14:12-16; Luca 22:7-13 )
 • Seara, Mântuitorul stă la masă cu ucenicii și le oferă prima Cină. Le spune că va fi trădat de unul dintre ei ( Mc. 14:17-27; Mc. 26:20-29; Luca 22: 14-30 ).
 • După Cină, le spală picioarele și îi învață despre dragoste și slujire                                      ( Ioan 13:1 – 17:26 ).
 • Cântă cântarea ( probabil Psalmii 113-118 ) și se îndreaptă spre Muntele Măslinilor ( Matei 26:30; Mc.14:26; Luca 22:39 ).
 • Mântuitorul merge în Ghețimani și se roagă  toată noaptea alături de ucenicii care nu pot sta trezi ( Mt. 26:36 -46; Mc. 14:32-42; Luca 22: 40-46 ).
În seara aceasta și noi la Belteem vom sta la Cină alături de Domnul. Oare nouă ce ne va spune Mântuitorul? Oare ce cântări vom cânta? Oare cât vom sta în rugăciune alături de El? Cum vom întinde mâna? Cine se va smeri slujind cu ștergarul pe frații săi?
 

Săptămâna Mare: Miercuri


 • Domnul Isus continuă să învețe în templu ( Luca 21:37-38). În fiecare zi, El învața în templul și oamenii venea dis de dimineață să-L asculte.
 • Sărbătoarea Paștelui apropiindu-se, liderii religioși complotau cum să-l ucidă (Matei 26:3-5; Marcu 14:1,2; Luca 22:1,2 )
 • Satan intră în Iuda, care îi caută pe preoți să vadă cum îl poate trăda pe Isus pentru câțiva arginți ( Matei 26:14-16; Marcu 14:10-11; Luca 22:3-6 )Săptămâna Mare: Marți


Ziua de Marți a fost și ea o zi grea și încărcată pentru Mântuitorul.

 • Domnul Isus pleacă din Betania îndreptându-se spre Ierusalim. În drumul lor se opresc câteva minute să se uite la smochinul care era deja uscat ( Matei 21:20-22; Marcu 11:20-21).
 • Isus începe un dialog controversat cu liderii iudeilor din Ierusalim ( Matei 21:23-23:39; Marcu 11:27-12:44; Luca 20:1-21:4 )
 • Ucenicii se minunează de templul din Ierusalim. Pe muntele Măslinilor, Domnul Isus stă jos și avându-i pe ucenici în jurul său, le spune despre „începutul durerilor”. Le spune pilda celor zece feciare, pilda talanților și despre felul cum Dumnezeu va despărții pe oameni, în același fel cum desparte păstorul oile de capre ( Marcu 13:1-37; Matei 24:1-26:46; Luca 21:5-36 ).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: