Ambasadorul

"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos"

Archive for the tag “Săptămâna mare”

Săptămâna Mare: Miercuri


  • Domnul Isus continuă să învețe în templu ( Luca 21:37-38). În fiecare zi, El învața în templul și oamenii venea dis de dimineață să-L asculte.
  • Sărbătoarea Paștelui apropiindu-se, liderii religioși complotau cum să-l ucidă (Matei 26:3-5; Marcu 14:1,2; Luca 22:1,2 )
  • Satan intră în Iuda, care îi caută pe preoți să vadă cum îl poate trăda pe Isus pentru câțiva arginți ( Matei 26:14-16; Marcu 14:10-11; Luca 22:3-6 )Săptămâna Mare: Marți


Ziua de Marți a fost și ea o zi grea și încărcată pentru Mântuitorul.

  • Domnul Isus pleacă din Betania îndreptându-se spre Ierusalim. În drumul lor se opresc câteva minute să se uite la smochinul care era deja uscat ( Matei 21:20-22; Marcu 11:20-21).
  • Isus începe un dialog controversat cu liderii iudeilor din Ierusalim ( Matei 21:23-23:39; Marcu 11:27-12:44; Luca 20:1-21:4 )
  • Ucenicii se minunează de templul din Ierusalim. Pe muntele Măslinilor, Domnul Isus stă jos și avându-i pe ucenici în jurul său, le spune despre „începutul durerilor”. Le spune pilda celor zece feciare, pilda talanților și despre felul cum Dumnezeu va despărții pe oameni, în același fel cum desparte păstorul oile de capre ( Marcu 13:1-37; Matei 24:1-26:46; Luca 21:5-36 ).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: